دسته‌ها
داستان کودکان دسته‌بندی نشده

بگذار و بگذر

درود به انسانهای خوب و آنانکه در اندیشه دیگران تصویر زیبا مینگارند تا آنجا که یادشان زیبا و خاطرشان همواره در دل میماند.